16:33 ICT Thứ năm, 06/05/2021

Danh mục bài viết

Gủi bài viết

Các bài viết

Trang nhất » Bài viết » Văn học – Nghệ thuật

Toàn bộ các bài Sấm Trạng Trình - Nguyễn Bỉnh Khiêm (2)

Chủ nhật - 11/03/2012 13:13

Xem phần 1

(Tiếp theo phần 1)
32

Đấng hiên ngang nào ai biết trước,
Tài thao lược yêm bác vu văn.
Ai còn khoe trí khoe năng,
Cấm kia bắt nọ hung hăng với người.

33
Chưa từng thấy nay đời sự lạ,
Chốc lại mòng gá vạ cho dân.
Muốn bình sao chẳng lấy nhân,
Muốn yên sao lại bắt dân ghê mình.

34
Dã ngu dại Hoàn,
Linh đời Hán Lại đua nhau quần thán đồ lê.
Chức này quyền nọ say mê,
Làm cho thiên hạ khôn bề tựa nương.

Kẻ thì phải thuở hung hoang,
Kẻ thì bận của bổng toan, khốn mình.

Chú thích: (32-34) Chưa thấy tài liêu nào giải thích xem ứng với sự kiện gì. Hoàn Đế và Linh Đế và hai vi hôn quân ở cuối đời Đông Hán.

35
Cửu cửu càn khôn dĩ định,
Thanh minh thời tiết hoa tàn,
Trực đảodương đầu mã vĩ,
Hồ binh bát vạn nhập Trường An. (đọc bình luận)

Chú thích: (35) Tám vạn bộ đội cụ Hồ vào giải phóng Thủ đô

36
Nực cười những kẻ bàng quan,
Cờ tan lại muốn toan đường chống xe.
Lại còn áo mũ xum xoe
Còn ra xe ngựa mầu mè khoe khoang.

37
Ghê thay thau lẫn với vàng,
Vàng kia thử lửa càng cao giá vàng.
Thánh ra tuyết tán mây tan,
Bấy giờ mới sáng rõ ràng nơi nơi.

38
Can qua, việc nước bời bời,
Trên thuận ý trời, dưới đẹp lòng dân,
Oai phong khấp quỷ kinh thần.
Nhân nghĩa xa gần bách tính ngợi ca.

39
Rừng xanh núi đỏ bao la,
Đông tàn Tây bại sang gà mới yên,
Sửu Dần thiên hạ đảo điên,
Ngày nay thiên số vận niên rành rành.

40
Long vĩ sà đầu khởi chiến tranh,
Can qua xứ xứ khổ đao binh.
Mã đề dương cước anh hùng tận,
Thân, dậu niên lai kiến Thái bình. (đọc bình luận)

Chú thích: (40) Bốn câu này được ông Ngự Phù giáo dịch như sau: Đuôi rồng đầu rắn nổi chiến tranh/ Khắp hòa thiên hạ khố đao binh/ Móng dê chân ngựa anh hùng hết/ Thân dậu rồi ra mới thái bình./ nói về cuộc Đại chiến.thế giời thứ hai.

41
Sự đời tính đã phân minh,
Thanh nhàn mới kể chuyện mình trước sau:
Đầu thu gà gáy xôn xao,
Mặt trăng xưa sáng tỏ vào Thăng Long  (đọc bình luận)

Chú thích: (41) Cách mạng tháng tám - 1945

42
Chó kêu ầm ĩ mùa đông,
Cha con Nguyễn lại bế bồng nhau đi,
Lợn kêu tình thế lâm nguy,
Qủy Vương chết giữa đường đi trên giời.

Chú thích: (42) Nhà Nguyễn cáo chung. Hay câu sau có người cho ám chỉ Đại tướng Pháp Leclerc ngộ nạn máy bay chết cháy

43
Chuột xa chính gạo nằm chơi,
Trâu cày ngốc lại chào đời bước ra.
Hùm gầm khắp nẻo gần xa,
Mèo kêu rợn tiếng quỷ ma tơi bời.

44
Rồng bay năm vẻ sáng ngời,
Rắn qua sửa soạn hết đời sa tăng.
Ngựa hồng quỉ mới nhăn răng,
Cha con dòng họ thầy tăng hết thời,
Chín con rồng lộn khắp nơi,
Nhện dăng lưới gạch dại thời mắc mưu.

Chú thích: (43,44) Giặc Pháp bại trận 

45
Lời truyền để lại bấy nhiêu,
Phương Đoài giặc đã đến chiều bại vong.
Hậu sinh thuộc lấy làm lòng,
Đến khi ngộ biến đường trong giữ mình.

46
Đầu can Võ tướng ra binh,
Ắt là trăm họ thái bình âu ca.
Thần Kinh Thái ất suy ra,
Đễ dành con cháu đem ra nghiệm bàn.

47
Ngày thường xem thấy quyển vàng
Của riêng bảo ngọc để tàng xem chơi.
Bởi Thái Ất thấy lạ đời,
Ấy thuở sâm trời vô giá thập phân.

48
Kể từ Lạc Long Quân,
Đắp đổi xoay vần đến lục thất gian.
Mỗi đời có một tôi ngoan,
Giúp chung nhà nước dân an thái bình.

Chú thích: (45-48) Nói vì sự ra đời của bài Sấm và dần dần trăm họ thái bình, quốc thái dân an.

49
Phú quý hồng trần mộng,
Bần cùng bạch phát sinh.
Hoa thôn dã khuyển phệ,
Mục giã giục nhân canh.

50
Bắc hữu Kim thành tráng,
Nam hữu Ngọc bích thành.
Phân phân tùng bách khởi,
Nhiễu nhiễu xuất Dông chính.

51
Bảo giang thiên tử xuất.
Bất chấp tự nhiên thành,
Rồi ra mới biết thánh minh.,
Mừng đời được lúc hiển vinh reo hò.

Chú thích: (49-51) Cuộc sống dần tới ấm no. Mấy khổ này dịch như sau: Giầu sang mộng bụi hồng/ Khốn cùng sinh tóc bạc/ Hoa Thôn chó sủa nhiều/ Trẻ trâu gìục người gác/ Bắc có Kim Thành vững/ Nam có Ngọc Bích Thành/ Tuyến rơí tùng bách xanh/ Bối rối thủa đông chinh/ Bảo giang vua xuất hiện/ Chẳng đánh tự nhiên thành/ Rồi ra mới biết thánh minh/ Mừng đời được lúc hiển vinh reo hò.

52
Nhị Hà một dải quanh co,
Chính thực chốn ấy đê đô hoàng bào.
Khắp hoà thiên hạ nao nao,
Cá gặp mưa rào có thích cùng chăng?

Chú thích: (52) Chính Hà Nội (có sông Nhị Hà chảy qua) mới là kinh đô.

53
Nói đến độ thầy tăng ra mở nước,
Dám quỷ kia xuôi người đến đâu.
Bấy lâu những cậy phép mầu,
Bây giờ phép ấy đề lâu không hào.

Chú thích: (53) Nói về thực dân Pháp vẫn tự nhận là báo hộ khai hoá nhưng do hà hiếp dân ta lại vẫn cậy vào văn minh cơ khí nay đã hết thời, dân tộc ta đã trưởng thành, các thứ ấy không còn hiệu nghiệm nữa.
 

 54
Cũng có kẻ non trèo biển lội,
Lánh mình vào Ở nội Ngô, Tề.
Có thầy Nhân Thập đi về,
Tả hữu phù trì, cây cỏ thành binh.

55
Những người phụ giúp thánh minh,
Quân tiên xướng nghĩa chẳng tàn hại ai.
Phùng thời nay hội thái lai,
Can qua chiến trận để người thưởng công.

56
Trẻ già được biết sự lòng,
Ghi là một bản để hòng giở xem.
Đời này những thánh cùng tiên.
Sinh những người hiền trị nước an dân.

Chú thích: (54 - 56) Thấy nhân Thập (danh từ riêng) chưa rõ chỉ ai. Hai bên phải trái có người hỗ trợ, cây cỏ cũng thành binh lính. Gặp thời nay tới hội tốt lành rạng rỡ, nhưng chiến công thắng giác đều được khen thưởng, nhân dân vui sướng.

57
Này những lúc thánh nhân chưa lại,
Chó còn nằm đầu khải cuối thu.
Khuyên ai sớm biết khuông phù,
Giúp cho thiên hạ Đường, Ngu ngõ hầu.

58
Cơ Tạo Hoá phép mầu khôn tỏ,
Cuộc tàn rồi mới rõ thấp cao.
Thấy sấm từ đây chép vào,
Một mảy tơ hào chẳng dám sai ngoa.

Theo: Nguyễn Nghiệp
Trạng Trình Sấm và Ký - NXB Văn hóa - Thông tin

Sưu tầm: Nhữ Đình văn

Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a
daicongminh - 27/11/2012 09:05
hàng ngàn con suối tụ thành sông
ngoằn nghèo chín khúc tựa con rồng
từ bắc về nam bao nhiêu đoạn
uốn lượn sơn khê mấy diệu tinh
vòng qua môn hãn chảy vào hồ
phân đôi dòng nước ôm châu ngọc
hợp lại phía sau huyền vũ dầy
lưu luyến vòng xa qua ba cửa
chẳng muốn rời xa vẫn muốn vào
nước chảy đi nước giờ chảy lại
dòng sông này chảy lại người ơi
có phải sông voi lên vòi quay lại
lưu luyến giống nòi ngưu giác thần tiên
ồ đây thiên định viên minh
hồi long cố tổ khuynh phương bắc
minh đường bát ngát phẳng như gương
tể tướng cúi đầu chim sẻ đậu
hộ môn kim ấn sắp hai hàng
tinh kỳ giáo mác ba tầng lớn
kho đụn bầy ra khắp bốn phương
ngựa trời thiên mã hai người dắt
xuất trận uy nghi tướng đứng bên
bút nghiên đã sẵn người mài mực
tinh kỳ chỉ đợi gió tung bay
daicongminh - 27/11/2012 08:10
trăng non vừa mới nhú
soi xuống dòng bảo giang
ánh vàng phơn phớt trắng
bảo giang mờ hơi sương
đầu non che bóng dáng
nửa dòng giang màu nam
con chim rừng kêu vang
nghe mang mang thanh vắng
thiết tha gọi tình thương
cuộc sống thật tự nhiên
lòng người ôi xao xuyến
daicongminh - 26/11/2012 10:42
tỉnh dậy nghe chim hót
sáng trên vùng bảo giang
mặt dương vàng soi nước
dòng giang ánh vàng lên
mây mờ xa dặng núi
mặt nước con thuyền trôi
ngọn núi xanh đảo nhỏ
mây trắng vờn bay quanh
làn gió thổi mong manh
hương rừng thơm nhè nhẹ
thấm đượm tình núi sông
bảo giang thưa người đến
đất lành mến người nhân
daicongminh - 24/11/2012 10:05
làm vua là để trị quan
không được trị dân
luật pháp sinh ra
là để trị mọi người
quan thì lợi dụng luật pháp
để bóp hầu dân đen
dân chỉ còn biết kêu trời
mà trời thì không thấu
đất thì không hay
làm vua là để trị quan
đem lại công bằng cho dân
có thế thì thiên hạ mới yên vui được
daicongminh - 23/11/2012 07:12
đất thừa không người ở
cảnh đẹp tựa thần tiên
người hiền qui sơn ẩn
bảo giang không người qua
nhìn mặt nước mênh mang
vểnh tai nghe chim hót
cuộc sống tuy đạm bạc
nhưng tâm được thảnh thơi
ôi cuộc đời nổi trôi
quan làng đâu kéo đến
toàn mặt cầy mặt cáo
ăn nói thì lếu náo
toàn đổ thừa cho dân
kiếm cớ và bắt nạt
hòng cướp đoạt của dân
ôi cuộc sống hiền nhân
muốn tu mà không được.
1, 2, 3  Trang sau
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

GIới thiệu

Bài 3: LỜI CẢM ƠN

    LỜI CẢM ƠN   Để đáp ứng cho các  hoạt động của Hội đồng dòng họ Nhữ Việt Nam như: - Thăm viếng “vấn Tổ, tìm Tông”, giao lưu  giữa Hội đồng dòng họ Nhữ Việt Nam với các địa phương, tìm hiểu truyền thống, cội nguồn để viết bài giới thiệu về họ Nhữ các nơi; - Duy...

Đăng Nhập

Bài viết mới nhất

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỌ NHỮ VIỆT NAM
www.honhuvietnam.com      E-mail: honhuvietnam@gmail.com

Hotline:                                Fax : +84 4 3 863 1091