SẤM TRẠNG TRÌNH – Giai thoại sau khi Trạng mất: 6. Đầu cha lộn xuống chân con : Vua Quang Trung và Vua Cảnh Thịnh

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

6. Đầu cha lộn xuống chân con : Vua Quang Trung và Vua Cảnh Thịnh

Khổ 3 của bài sấm có 4 câu:

Chấn cung xuất nhật
Đoài cung vẫn tinh
Phụ nguyên trì thống
Đế phế vi dinh

Nghĩa là:

Mặt trời mọc ở phương Đông
Ngôi sao sa ở phương Tây
Họ Nguyễn làm vua
Vua bị rút xuống làm dân thường

 Theo bát quái thì Chấn thuộc về người trên. Ý muốn nói người anh nhà họ Nguyễn tức Nguyễn Nhạc sẽ dấy nghiệp. Sao sa ở phương Tây ý nói nhà Tây Sơn xuất hiện.

Sau đó là khổ 5 đã nói ở bài trước về Nguyễn Nhạc để rồi chuyển sang khổ 7 với 2 câu:

Bao giờ trúc mọc qua sông
Mặt trời sẽ lại đỏ hồng phương Tây

Hai câu này ứng với việc Tôn Sĩ Nghị đem quân sang cướp nước ta. Khi quan sông Nhị Hà, Nghị chia đồn đóng ở những bãi cát rộng lại sai làm cầu phao ở trên sông đề đi lại cho tiện. Trúc mọc qua sông là nói cầu phao làm bằng tre vậy. Chính sau trận Đống Đa lịch sử, Tôn Sĩ Nghị phải kéo quân qua cầu phao sông Nhị Hà này "xô đè lên nhau mà chết, thây xác gây nội nghẽn sông" mà Nguyễn Huệ đã mở ra một triều đại mới của nhà Tây Sơn ứng với hai câu:

Bao giờ trúc mọc qua sông
Mặt trời sẽ lại đỏ hồng ph ương tây.

Đến khổ 8 là:

Đoài cung một sớm đổi thay
Chấn cung sao cũng sa ngay chẳng còn
Dầu cha lộn xuống chân con
Mười bốn năm tròn hết số thì thôi.

Ý nói Nguyễn Nhạc suy yếu, Nguyễn Huệ nổi lên (trong kinh dịch, Đoài Cung là phương Tây chỉ em còn chấn cung là phương Đông chỉ người anh). Chữ Quang (trong Quang Trung) có chữ tiểu Ở trên, còn chữ Cảnh (trong Cảnh Thịnh) lại có chữ tiểu ở dưới. Cảnh Thịnh là niên hiệu của Nguyễn Quang Toàn (con vua Quang Trung). Hai đời này vừa được mười bốn năm vì thế mới có câu: Đầu cha lộn xuống chân con Mười bốn năm tròn hết số thì thôi.
 

Theo: Nguyễn Nghiệp – Trạng Trình sấm và ký
Nhà xuất bản Văn hóa – Thông tin

 

Sưu tầm: Nhữ Đình Văn