Về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Vài dòng tâm sự về Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần.

Vào 08h15 ngày 10/10/2013, tôi đi viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp  tại số 30 , Hoàng Diệu, Hà Nội và có vài dòng tâm sự xin được chia sẻ với mọi người.

Hỡi ôi! Đại tướng ra đi

 Để toàn dân nhớ, dân ơn, bạn buồn

Song toàn văn , võ Người ơi

Người dân nước  Việt , gương Người noi theo

Đại tướng ơi ! Đại tướng ơi !

Bao giờ lại được thấy người ở đây !

(Nhữ Văn Hùng)

 

Tác giả bài viết: Nhữ Văn Hùng- Đt: 0904 509 839