Những ngày giỗ tổ họ Nhữ trong tháng 05

Những ngày giỗ tổ họ Nhữ trong tháng 05 ( năm ) Tân Mão (2011), ở các địa phương Ngày này, tháng này năm xưa đã có ngày giỗ tổ họ Nhữ tại nhà thờ tổ của địa phương sau:
Những ngày giỗ tổ họ Nhữ trong tháng 05 ( năm ) Tân Mão (2011), ở các địa phương
Ngày này, tháng này năm xưa đã có ngày giỗ tổ họ Nhữ tại nhà thờ tổ của địa phương sau:

Ngày 05 tháng năm : Nhân dân xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam tổ chức lễ giỗ ngày mất của Phó thập đạo tướng quân Nguyễn Minh và vợ là bà Nhữ Hoàng Đê Công chúa (thế kỷ thứ 10) tại Đền Lăng.
 
Ngày 16 tháng năm : Họ Nhữ chi 1 Làng Kênh, xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, Hà Nam, họp chi họ, giỗ tổ Họ (có thể là cụ Nhữ Đình Thịnh - Thế kỷ 18). Trưởng họ ông Nhữ Đình Giám

 Ngày 25 tháng năm : Họ Nhữ làng Hoạch Trạch, xã Thái Học, huyện Bình Giang  Hải Dương  giỗ Tiến sĩ, Hình hộ bộ thư, Ông tổ Nghề lược: Nhữ Đình Hiền (1659- 1716) tại từ đường ở Thôn Sồi Tó, xã Thái Học. Trưởng họ Nhữ Đình Hoạch

   Những ngày giỗ tổ họ Nhữ trong tháng năm (05) năm Tân Mão (2011)  tại  các địa phương:  Các cháu chắt, chút, chít… của dòng họ Nhữ và Hội đồng dòng họ Nhữ Việt Nam xin được vái vọng và có lời cầu phúc với các Cụ tổ ở các nhà thờ tổ trên.
   Hội đồng xin kính chúc : “Toàn thể các cụ, các ông, các bà, các bác, các anh, các chị cùng các con cháu… trong dòng họ ở các địa phương trên luôn được: Mạnh khoẻ; Gia đình Hạnh phúc; Thành đạt; An khang; Thịnh vượng.”  
 Hội đồng dòng họ Nhữ Việt Nam 

 Nhữ Văn Hùng theo tin của: Hội đồng dòng họ Nhữ Việt Nam