Những ngày giỗ tổ họ Nhữ trong tháng 10 ở các địa phương

Những ngày giỗ tổ họ Nhữ trong tháng 10 (âm lịch) tại các địa phương
 Những ngày giỗ tổ họ Nhữ trong tháng 10 (âm lịch) tại các địa phương

Tại Hà
Nam
Ngày 09 tháng 10 Họ Nhữ ở thôn Đồi Chùa , xã Phú Lộc, huyện Nho Quan, Ninh Bình
Giỗ cụ tổ: Nhữ Văn An  (thế kỷ 20)
Nguồn gốc cụ tổ từ: Thanh Khê, xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, Hà
Nam.
Trưởng họ: Ông Nhữ Văn Thiện.
Chủ tịch Hội đồng Nhữ tộc: Ông Nhữ Như Tạo
 
 Tại Hà Nội
Ngày 10 tháng 10 Họ Nhữ làng Tê Quả, làng Bối Khê, xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, Hà Nội . 
Giỗ cụ tổ: Nhữ Phúc Chính (thế kỷ 18)
Tại từ đường có bia đá lập năm 1850 ghi: Nguồn gốc từ làng Hoạch Trạch, xã Thái Học, huyện Bình Giang, Hải Dương
Trưởng họ: Ông Nhữ Văn Toàn
 
Tại Hải Phòng
Ngày 19 tháng 10 Họ Nguyễn hậu duệ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm
Giỗ tổ ngoại:  Cụ Tiến sĩ Hộ bộ Thượng thư Nhữ Văn Lan
Tại từ đường Nhữ Nguyễn: Thôn Nam Tử, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng.
Trưởng họ: Ông Nguyễn Văn Ngạn
 
 Và cũng ngày này
 Ngày 19 tháng 10 Tại từ đường nhà thờ họ Nhữ: Thôn NamTử, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng.
Giỗ: Cụ Tiến sĩ Hộ bộ Thượng thư  Nhữ Văn Lan
Trưỏng họ: Ông Nhữ Văn Nha
 
 Tại Hải Dương
Ngày 20 tháng 10 Họ Nhữ làng Vạc (Hoạch Trạch), xã Thái Học, huyện Bình Giang, Hải Dương
Giỗ thuỷ tổ: Cụ Tiến sĩ Hộ bộ Thượng thư Nhữ Văn Lan 
Tại từ đường thôn Sồi Tó.
Trưởng họ: Ông Nhữ Đình Hoạch
 
Các cháu chắt trong Hội đồng dòng họ Nhữ Việt Nam xin được vái vọng, có lời cầu, với cụ tổ ở các nhà thờ tổ trên .
 Và cũng xin cầu chúc toàn thể các cụ, các ông, các bà cùng các con ch áu v.v… trong dòng họ được mạnh khoẻ, giađình hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. 
 
Hội đồng dòng họ Nhữ Việt Nam

Nhữ Văn Hùng (Theo Theo bản tin Giao Lưu dòng họ Nhữ VN năm 2007)