Tin buồn: Trưởng lão Hoà thượng THÍCH VIÊN QUÁN viên tịch

Trưởng lão Hoà thượng THÍCH VIÊN QUÁN- Trụ trì chùa Thừa Ân - Thuận thế vô thương thu thần viên tịch lúc 13 giờ ngày 16/9/2018 (mùng 7/8/Mậu Tuất)
TIN BUỒN 
 

Tông môn pháp phái Tổ đình Thập Tháp và Môn đồ pháp quyến chùa Thừa Ân, phường Yên Đỗ, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai vô cùng kính tiếc báo tin:
Trưởng lão Hoà thượng THÍCH VIÊN QUÁN (tên khi chưa xuất gia là Nhữ Đình Thân)
- Trụ trì chùa Thừa Ân.
Thuận thế vô thường thu thần viên tịch lúc 13 giờ ngày 16/9/2018 (mùng 7/8/Mậu Tuất)

Trụ thế: 82 năm
Hạ lạp 62 năm.
Lễ nhập kim quan lúc 11 giờ ngày 17/9/2018 (mùng 8/8/Mậu Tuất.
Lễ truy niệm công Đức và nhập tháp lúc 9 giờ ngày 21/9/2018 (12/8/Mậu Tuất)
Nhất tâm cầu nguyện Nam mô Lâm tế chánh tôn tứ thập nhị thế, Thập Tháp Tổ đình, Nguyên Thiều pháp phái, Thừa Ân đường thượng huý thượng NHƯ hạ CẨN tự VIÊN QUÁN hiệu HẢI GIÁC trưởng lão Hoà thượng tân viên tịch 
CAO ĐĂNG THƯỢNG PHẨM

 
--------------------- 

 
Nhận được tin Trưởng lão Hòa Thượng Thích Viên Quán, trụ trì chùa Thừa Ân, phường Yên Đỗ, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai, Ngài đã thuận thế vô thường, Viên tịch vào lúc 13 giờ ngày 16/9/2018 (mùng 7/8/Mậu Tuất) tại chùa Thừa Ân.
Trụ thế: 82 năm
Hạ lạp: 62 năm
Ban liên lạc gia tộc họ Nhữ Việt Nam vô cùng xúc động trước sự ra đi đột ngột của Trưởng lão Hòa Thượng Thích Viên Quán. Một bậc Tôn đức suốt đời hy hiến phụng sự Đạo Pháp, phụng sự chúng sinh.
Thành kính và Nhất tâm cầu nguyện Giác Linh cố Trưởng lão Hòa Thượng Cao Đăng Thượng Phẩm tịch tỉnh miền Phật Quốc.
BAN LIÊN LẠC GIA TỘC HỌ NHỮ VIỆT NAM