THÔNG BÁO về việc không tổ chức lớn Lễ cúng giỗ Cụ Tổ TS Nhữ Tiến Dụng ngày 20/6 AL năm nay

THÔNG BÁO: Về việc không tổ chức lớn Lễ cúng giỗ Cụ Tổ TS Nhữ Tiến Dụng ngày 20/6 AL năm nay tại Đình Bạch Mã
THÔNG BÁO
(Về việc không tổ chức lớn Lễ cúng giỗ Cụ Tổ TS Nhữ Tiến Dụng ngày 20/6 AL năm nay tại Đình Bạch Mã)

Ban liên lạc gia tộc họ Nhữ Việt Nam kính báo:
Do Đình Bạch Mã – số 76 phố Hàng Buồm, Hà Nội đang sửa chữa lớn các tòa điện thờ, nên lễ cúng giỗ cụ Tổ Tiến sĩ, Thượng thư Nhữ Tiến Dụng ngày 20/6 AL (22/7/2019) tại Ban thờ của Cụ trong đền Bạch Mã năm nay sẽ được tổ chức gọn nhẹ, không có không gian rộng để mời, tiếp đón các dòng họ, các chi họ ở các địa phương về dâng hương.
Sau khi việc sửa chữa đền xong, việc cúng giỗ cụ Tổ Tiến sĩ Nhữ Tiến Dụng tại đình Bạch Mã trong các năm sau vẫn được tiến hành bình thường.

 
Ban liên lạc Gia tộc họ Nhữ Việt Nam