Sinh hoạt tâm linh tưởng nhớ tổ tiên của cộng động họ Nhữ Đồng Nai

Sinh hoạt tâm linh tưởng nhớ tổ tiên của cộng động họ Nhữ Đồng Nai
Chùm ảnh tư liệu về các hoạt động của họ Nhữ Đồng Nai.
Chùm ảnh tư liệu về các hoạt động của họ Nhữ Đồng Nai. Hàng năm, vào ngày đầu xuân, mọi người họ Nhữ sinh sống tại Đông Nai lại tề tựu tại nhà ông Nhữ Sĩ Quỳnh trưởng ban liên lạc họ Nhữ ĐN, Cúng tế vọng Tổ tiên, đọc thư chúc mừng năm mới và giao lưu.
ảnh do ông Nhữ Sỹ Quỳnh cung cấp