Quy hoạch chi tiết Khu di tích Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm phải bảo đảm hài hòa về kiến trúc và kết cấu

Nguồn: Báo Hải Phòng ngày 17/9/2009 www.baohaiphong.com.vn

Nguồn: Báo Hải Phòng ngày 17/9/2009 
www.baohaiphong.com.vn

 

Lễ rước ngày 28/3/2005 - Đón nhận Bằng di tích LS-VH cụm di tích Nhữ Văn Lan
Khu vực quy hoạch thuộc thôn Trung Am, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo có diện tích hơn 12,4ha và xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, khu vực cụm di tích liên quan tới Tiến sĩ Thượng thư Nhữ Văn Lan(quê ngoại của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Tại xã Lý Học sẽ có các công trình như : tu bổ đền thờ chính; xây mới : đền thờ phía sau thờ song thân phụ mẫu, nhà tả vu, hữu vu, bãi để xe ; cải tạo, chỉnh trang : phần mộ phụ thân, nhà trưng bầy, chùa Song Mai, khu bút kình nghiên. Tại xã Kiến Thiết sẽ quy hoạch lại mặt bằng khu Mả Nghè, từ đường họ Nhữ...

Phó chủ tịch Hoàng Văn Kể yêu cầu bổ sung vào đồ án quy hoạch Đình Gốc Si, nội dung quy hoạch phải thể hiện đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phác thảo kiến trúc một số khu dịch vụ, bảo đảm hài hòa về kiến trúc và kết cấu. Thống nhất vị trí, quy mô, nơi thờ tự Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm không thay đổi, mở rộng mặt bằng để đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần, tâm linh của nhân dân. Vì vậy, cần tính toán lại khái toán kinh phí, xác định rõ nguồn vốn, trong đó chủ yếu từ chương trình mục tiêu quốc gia, ngân sách thành phố, huyện và xã hội hóa. Phân kỳ đầu tư thực hiện từ nay đến 2015, trong đó năm 2009-2010 phấn đấu tôn tạo mở rộng khu vực đền, đắp thêm Núi Sấm, chỉnh trang lại quảng trường, chỉnh trang khu dịch vụ để hoàn thành vào dịp kỷ niệm 425 năm ngày mất của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (12-2010). Trên cơ sở đó, tư vấn hoàn chỉnh quy hoạch chi tiết, để cuối tháng 10 tới có thể phê duyệt quy hoạch./.

Báo Hải Phòng

Sưu tầm: Nhữ Đình Văn