Danh sách các dòng họ và cá nhân đóng góp ủng hộ tổ chức Hội nghị họ Nhữ Việt Nam lần 2

Danh sách các dòng họ và cá nhân đóng góp ủng hộ tổ chức Hội nghị họ Nhữ Việt Nam lần 2
Danh sách thu chi hội nghị họ Nhữ Việt Nam lần 2
Tổng hợp các đóng góp cho tổ chức hội nghị họ Nhữ lần 2
 


    Ban tổ chức Hội nghị họ Nhữ Việt Nam lần 2 xin trân trọng cảm ơn các dòng họ, các cá nhân đã nhiệt tình tham gia hội nghị, tham gia phát biểu, trình bày tham luận và đóng góp kinh phí, hiện vật, đó là lý do duy nhất để hội nghị của dòng họ Nhữ chúng ta thành công tốt đẹp.
NĐV