Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội về Hoạch Trạch sưu tầm tư liệu về Tiến sỹ, Tế Tửu Nhữ Đình Toản

Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội về Hoạch Trạch sưu tầm tư liệu về Tiến sỹ, Tế Tửu Nhữ Đình Toản
Ngày 27/8/2013 đoàn công tác của Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội đã về họ Nhữ Hoạch Trạch tham quan và sưu tầm các tư liệu liên quan đến Tiến sỹ, Tế Tửu Nhữ Đình Toản
   Ngày 27/8/2013 đoàn công tác của  Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội đã về họ Nhữ Hoạch Trạch tham quan và sưu tầm các tư liệu liên quan đến Tiến sỹ, Tế Tửu Nhữ Đình Toản (1703 - 1773).
   Cùng về làm việc với đoàn có cán bộ của Bảo tàng lịch sử tỉnh Hải Dương. Lãnh đạo xã Thái Học và dòng họ Nhữ đã đưa đoàn công tác đi tham quan một số di tích liên quan đến Tiến sỹ, Tế Tửu Nhữ Đình Toản và các vị khoa bảng khác của thôn Hoạch Trạch, xã Thái Học như: Nhà thờ Họ Nhữ, bia Văn chỉ huyện Đường An (lập năm 1844) v.v...
   Đoàn công tác đã lấy thác bản bia Văn chỉ huyện Đường An, sao chép các tư liệu của họ Nhữ như: Gia phả, sắc phong...

Một số ảnh về chuyến công tác này:
 
 
 
 
 
 

Tin: Đ.V
Ảnh: Nhữ Đình Phồn