Trường học, đường phố mang tên danh nhân họ Nhữ:

Một số các trường học, đường phố mang tên danh nhân họ Nhữ:
Một số các trường học, đường phố mang tên danh nhân họ Nhữ:
- Trường THPT Nhữ Văn Lan (Hải Phòng)
- Phố Nhữ Văn Lan (Hải Phòng)
- Phố Nhữ Đình Hiền (Hải Dương)
- Trường THCS Nhữ Bá Sĩ (Thanh Hóa)

Trường Trung học phổ thông Nhữ Văn Lan (Hải Phòng)


Phố Nhữ Văn Lan (Hải Phòng)

 
 
Nhữ Văn Lan (1443 – 1523):Quê tại Nam Tử, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng. Đỗ tiến sĩ năm 1463, làm quan triều Lê Thánh Tông thăng đến chức Thượng Thư Bộ Hộ. Khi mất được phong Thành Hoàng làng Nam Tử (xưa là An Tử hạ). Nhữ Văn Lan là ông ngoại Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.
 

Phố Nhữ Đình Hiền

 
Nhữ Đình Hiền (1659 – 1716): quê tại làng Hoạch Trạch, xã Thái Học, huyện Bình Giang, Hải Dương. Đỗ tiến sĩ năm 1680, làm quan triều Lê Trung hưng, thăng đến Tham Tụng, Thượng Thư Bộ Hình. Nhữ Đình Hiền là ông tổ làng nghề lược tre Việt Nam.
 


Trường trung học cơ sở Nhữ Bá Sĩ (Thanh Hóa)

 
Nhữ Bá Sĩ (1788-1867): Quê làng Cát, xã Cát Xuyên, tổng Chương Sơn (nay thuộc xã Hoằng Cát huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa). Đỗ Cử nhân năm 1821. Là một danh sĩ đời Minh Mạng, Ông là một nhà văn, nhà thơ lớn thời Nguyễn. Các em ông là Nhữ Đình Ôn, Nhữ Di Huyền và Nhữ Tri Thuật, cũng đều đỗ cử nhân, nổi danh văn học một thời… Ông có tư tưởng chống thực dân Pháp xâm lược, cuối đời có nguyện vọng tham gia phong trào Cần Vương.
Nhữ Đình Văn st