Tóm lược 12 danh nhân văn hóa - khoa bảng nổi tiếng họ Nhữ thời xưa: (P7) Tiến sĩ Nhữ Tiến Hiền

Tóm lược 12 danh nhân văn hóa - khoa bảng nổi tiếng họ Nhữ thời xưa: (P7) Tiến sĩ Nhữ Tiến Hiền
Tóm lược 12 danh nhân văn hóa - khoa bảng nổi tiếng họ Nhữ thời xưa: (P7) Tiến sĩ Nhữ Tiến Hiền (thế kỷ 17 - 18)

Ban thờ TS Nhữ Đình Hiền - Ông Tổ làng nghề lược trẻ VN tại Đền Thánh, làng Hoạch Trạch, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương
 
Tiến sĩ Nhữ Tiến Hiền – thế kỷ 17-18
Sinh ngày 04/2 năm Kỷ Hợi (1659), mất ngày 26/5 năm Bính Thân (1716). Ông là hậu duệ đời 8 của Tiến sĩ Nhữ Văn Lan. Là con trai thứ ba của tiến sĩ Nhữ Tiến Dụng, là cha Hội nguyên, Tiến sĩ Nhữ Đình Toản, ông nội Hoàng giáp Nhữ Công Chấn, chú ruột Đình nguyên, Bảng nhãn Nhữ Trọng Thai. Tên đi thi là Tiến Hiền, sau chúa Trịnh yêu quí đổi sang Đình Hiền.
Quê quán: xã Hoạch Trạch, nay là thôn Hoạch Trạch, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.
Khoa bảng và quan trường:
    Đỗ Tiến sĩ khoa thi Canh Thân, niên hiệu Vĩnh Trị năm thứ 5 (1680) triều vua Lê Hy Tông. Ghi danh tại: bia số 48, văn bia đề danh tiến sĩ - Văn miếu – Quốc Tử Giám Hà Nội.
    Ông làm quan trải nhiều chức thăng đến Đặc tiến Kim tử vinh lộc đại phu, Nhập nội thị Tham Tụng,  Hình Bộ Thượng Thư, Thọ nhạc Hầu. Đến đời Cảnh Hưng, do tử ấm, Ông được truy phong Lễ Bộ Thượng thư, Thái phó, Thọ Quận Công, Thượng Trụ   quốc Thượng trật.
    Nhữ Đình Hiền giỏi chính sự, xử kiện, xét đoán phân minh, sử sách ghi lại nhiều vụ điều tra, xử án tài tình của Ông tiêu biểu như vụ “giả mộng tìm kẻ ác”, đương thời có câu ca: “Văn chương Lê Anh Tuấn/ Chính sự Nhữ Đình Hiền”.
    Đi sứ năm 1697-1698 với nhiệm vụ tuế cống hàng năm, ông và đoàn sứ còn được vua, chúa giao đòi lại các châu vùng mỏ thiếc đã bị Trung Quốc chiếm giữ từ lâu, bằng tài đối đáp, lập luận, tuy vua Thanh không trao trả ngay năm đó, nhưng cũng ghi nhận việc trình tấu của phái đoàn sứ và nhờ sự kiên trì của nhiều đoàn, nhiều năm, sau này nhà Thanh cũng phải trả lại các châu đó cho Đại Việt. Khi đi sứ về, ông và các thành viên đoàn sứ đều được khen thưởng và thăng quan. Theo lưu truyền, nhân đợt đi sứ này, ông đã mang nghề lược tre từ Trung Quốc về truyền dạy dân làng. Ông được suy tôn là ông Tổ làng nghề lược tre Việt Nam.
Nơi thờ tự:
- Nhà thờ họ Nhữ tại làng Sồi Tó, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.
- Phối thờ tại đền Thánh làng Hoạch Trạch, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương…
Di tích lịch sử - văn hóa: Nhà thờ họ Nhữ tại làng Tó, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, là nhà thờ cổ, kiến trúc kiểu chữ nhị =, gồm ba gian tiền lễ và ba gian hậu cung, được xây dựng đã trên 300 năm, nơi thờ các cụ tổ họ Nhữ như: TS Nhữ Văn Lan, TS Nhữ Tiến Dụng, TS Nhữ Đình Hiền, Bảng nhãn Nhữ Trọng Thai, Tiến sĩ Nhữ Đình Toản, Hoàng giáp Nhữ Công Chấn… năm 1993 được công nhận là: Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia đền thờ TS Nhữ Đình Hiền - ông tổ nghề lược tre.
Công trình mang tên danh nhân: Tại TP. Hải Dương, có một đường phố mang tên danh nhân văn hóa Nhữ Đình HiềnNhà thờ họ Nhữ, đồng thời là đền thờ TS Nhữ Đình Hiền, ông Tổ nghề lược tre VN - Di tích LS - VH cấp Quốc gia.


Đường phố mang tên danh nhân văn hóa Nhữ Đình Hiền tại TP. Hải Dương


Thác bản (trích) bia số 48: bia đề danh tiến sĩ 
Canh Thân, niên hiệu Vĩnh Trị năm thứ 5 (1680) triều vua Lê Hy Tông - Văn Miếu - Quốc Tử Giám hà Nội (trong ngoặc đỏ là tên Tiến sĩ Nhữ Tiến Hiền).
Nhữ Đình Văn