Thêm một vài đánh giá VỀ ĐÓNG GÓP CỦA NHỮ BÁ SĨ đối với đất nước ở nửa đầu thế kỷ 19

Thêm một vài đánh giá VỀ ĐÓNG GÓP CỦA NHỮ BÁ SĨ đối với đất nước ở nửa đầu thế kỷ 19
Nhữ Bá Sĩ là một tác gia sáng tác trên nhiều phương diện, Ông là người thầy "ĐẠO CAO, ĐỨC TRỌNG", là tấm gương sáng thu hút nhiều thế hệ học trò ở nhiều miền đất nước theo học.
Nhữ Bá Sĩ là một tác gia sáng tác trên nhiều phương diện, Ông là người thầy "ĐẠO CAO, ĐỨC TRỌNG", là tấm gương sáng thu hút nhiều thế hệ học trò ở nhiều miền đất nước theo học. Ở bài viết này, chúng tôi chỉ thêm một vài đánh giá về đóng góp của ông đối với đất nước ở nửa đầu thế kỷ XIX
Xem bài khảo cứu trên tạp chí lịch sử XƯA VÀ NAY số 485 tháng 7 năm 2017 qua đường link  elearning.tdmu.edu.vn


N.Đ.V sưu tầm