Nghe bài "Hội nguyên, tiến sĩ Nhữ Đình Toản" - Bài trên VOV

Nghe bài "Hội nguyên, tiến sĩ Nhữ Đình Toản" - Bài trên VOV
VOV - Đài tiếng nói Việt Nam trong chuyên mục "Đất nước ngàn năm" đã phát sóng bài viết hay "Hội nguyên, tiến sĩ Nhữ Đình Toản".
VOV - Đài tiếng nói Việt Nam trong chuyên mục "Đất nước ngàn năm" đã phát sóng bài viết hay về "Hội nguyên, tiến sĩ Nhữ Đình Toản". 
Nghe bài qua đường dẫn: 

http://vov2.vov.vn/dat-nuoc-ngan-nam/chuong-trinh-1312014-c52-4451.aspx


Nhà báo VOV phỏng vấn trưởng họ Nhữ Đình Hoạch
 

Nhà báo VOV và ông Nhữ Đình Phồn - Trưởng ban liên lạc Họ Nhữ Việt Nam