HOẠCH TRẠCH NHỮ TỘC PHẢ của tác giả Nhữ Thượng Chân

Giới thiệu cuốn Tộc phả "HOẠCH TRẠCH NHỮ TỘC PHẢ" của Nhữ Thượng Chân (tức tiến sĩ Nhữ Đình Toản hay Nhữ Công Toản) sách đang được lưu trữ và bảo quản tại Viện Nghiên cứu Hán - Nôm

Ảnh : Bìa sách "Hoạch Trạch Nhữ tộc phả" của tác giả Nhữ Thượng Chân. Bìa sách do tác giả bài viết đóng mới, không phải bìa sách gốc.
 
Nhữ Thượng Chân là tên chữ của Tiến sĩ Nhữ Đình Toản (sau chúa Trịnh yêu quí đổi sang Công Toản). HOẠCH TRẠCH NHỮ TỘC PHẢ là một trong các trước tác quan trọng của Cụ còn lưu giữ được đến ngày nay. Sách được lưu trữ và bảo quản tại Viện Nghiên cứu Hán - Nôm. 
Tác phẩm đã được sưu tầm và đặt hàng sao chụp về làm tư liệu cho dòng họ Nhữ. 

  
Giới thiệu nội dung sách và sơ lược tiểu sử tác giả:

 
     Ngày 29/4/2012 tại nhà ông Nhữ Đình Hoạch trưởng họ, một bản sao sách “Hoạch Trạch Nhữ tộc phả” đã được Hội đồng dòng họ Nhữ Việt Nam dâng lên dòng họ Nhữ thôn Hoạch Trạch, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương – quê hương tác giả Tiến sĩ Nhữ Đình Toản .
     Hiện nay, tại dòng họ Nhữ Hoạch Trạch đang lưu giữ nhiều bản tộc phả viết tay chữ Hán, các bản này thường đã được bổ sung thông tin, viết tiếp các đời tiếp theo từ cuốn tộc phả của Tiến sĩ Nhữ Đình Toản, điển hình là bản Tộc phả được Giáo sư sử học Hà Văn Cầu dịch ra Quốc Ngữ…hay bản tộc phả do Cụ Nhữ Đình Khánh lưu truyền (chép lại và bổ sung) năm Quí Hợi 1922, đời vua Khải Định…
     Với 31 bản sắc phong còn lưu giữ, các bản tộc phả đang lưu hành tại dòng họ, Bản HOẠCH TRẠCH NHỮ TỘC PHẢ được sao chụp lại từ bản gốc đang lưu trữ tại Viện Nghiên cứu Hán – Nôm này góp phần làm phong phú tư liệu cho dòng họ Hoạch Trạch nói riêng và Họ Nhữ Việt Nam nói chung.

 
Bác Nhữ Đình Hoạch (thứ 2 từ trái vào) trưởng họ Nhữ thôn Hoạch Trạch (Hải Dương) tiếp nhận sách “Hoạch Trạch Nhữ tộc phả” từ Hội đồng dòng họ Nhữ Việt Nam. Ông Nhữ Đình Phồn (ngoài cùng bên trái) và Ông Nhữ Văn Hùng (thứ 2 từ phải vào) là Chủ tịch và phó CT HĐ dòng họ Nhữ Việt Nam. Ảnh Nh Đình Hoa
Nhữ Đình Văn
Sưu tầm và giới thiệu