09:21 ICT Thứ bảy, 19/09/2020

Danh mục bài viết

Gủi bài viết

Các bài viết

Trang nhất » Bài viết » Thông tin việc họ

Thư mời: Họ Nhữ thôn Hoạch Trạch (Hải Dương) mời Dự Lễ khánh thành công trình đại tu Nhà tiền tế và Tế tổ, dâng hương đầu năm Đinh Dậu

Thứ hai - 30/01/2017 22:19
THƯ MỜI
Họ Nhữ thôn Hoạch Trạch, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương trân trọng kính mới: Các dòng họ Nhữ, các chi họ trực thuộc cùng toàn thể các cụ, các ông bà con cháu nội ngoại dâu, rể Nhữ tộc trong nước và nước ngoài.
Tới dự: Lễ khánh thành công trình đại tu Nhà tiền tế, Nhà thờ Họ Nhữ (di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia) và Tế tổ đầu năm Đinh Dậu.
Địa điểm: Nhà thờ Họ Nhữ, làng Tó, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.
Thời gian: Chủ Nhật, ngày 05/02/2017 - tức ngày 09 (Tết), tháng Giêng, năm Đinh Dậu
- 7h đến 8h: Rước từ làng Hoạch Trạch đến Nhà thờ họ Nhữ tại làng Tó.
- 8h đến 14h: Dâng hương, Tế Tổ và thụ lộc tại Nhà thờ Họ Nhữ .

Nhà thờ họ Nhữ khi đang đại tu. ảnh Đ.V
 
Một địa danh ghi dấu ấn sâu đậm về Lịch sử - Văn hóa – Giáo dục - Tâm linh họ Nhữ:
   Theo các thư tịch cổ, nhà thờ họ Nhữ được xây dựng cách đây trên 300 năm, tên chữ do Tiến sĩ Nhữ Đình Toản đạt là "Tư Hiếu Đường". Là nơi thờ các bậc tổ tông trong đó có Tiến sĩ Nhữ Đình Hiền - Ông Tổ làng nghề lược tre Việt nam - và là nơi diễn ra các sinh hoạt văn hóa - giáo dục của dòng họ. Năm 1993 nhà thờ được công nhận là Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp Quốc gia.
 
   Với truyền thống hiếu học, luôn chăm lo rèn giũa giáo dục con cháu nên trong thời phong kiến, họ Nhữ Hoạch Trạch 4 đời liên tiếp có 5 người đỗ đại khoa (tiến sĩ), một người là tiến sĩ tiến triều, gần ba mươi người đỗ cử nhân (hương cống), nhiều người có nhiều công lao với đất nước, với quê hương. Nơi đây trở thành trung tâm khoa bảng của họ Nhữ Việt Nam và Nhà thờ họ Nhữ đã trở thành địa điểm ghi dấu ấn về Lịch sử - Văn hóa – Giáo dục - Tâm linh của họ Nhữ Hoạch Trạch, của quê hương Thái Học, Bình Giang, Hải Dương nói riêng và của toàn thể mọi người họ Nhữ Việt Nam nói chung. Đây là nơi thờ 6 trong tổng số 8 vị tiến sĩ nho học của Họ Nhữ Việt Nam, đó là:
- Tiến sĩ Nhữ Văn Lan (1443-1523) – Cụ Thủy Tổ dòng họ. Làm quan đến Thượng thư Bộ hộ. Khi mất, được vua phong là Hộ Bộ Thượng Thư Nhữ tướng công Vương trực Bác đạt Thượng đẳng phúc thần. Cụ là vị Thành Hoàng của quê hương An Tử Hạ.
- Tiến sĩ Nhữ Tiến Dụng (1623-1689): Cụ Tổ đời 7. Một vị quan thanh liêm, chính trực, giỏi địa lý. Làm quan đến Lễ khoa đô cấp sự trung, Truy phong Hoằng Tín Đại Phu Thái Thường Tự khanh. Gia tặng Đặc Tiến Kim tử Vinh lộc Đại phu, Đô Ngự sử, Công Bộ Thượng Thư, tước Liên Khê Hầu. Với quê hương Cụ có công chọn đất và tổ chức xây dựng văn chỉ làng Hoạch Trạch.
- Tiến sĩ Nhữ Đình Hiền (1659-1716) – Con trai tiến sĩ Nhữ Tiến Dụng. Nổi tiếng chính sự.  Làm quan đến Hình Bộ Thượng Thư, Tham Tụng (tể tướng), truy phong Lễ Bộ Thượng Thư, Thái Phó Thọ Quận Công. Có công đi sứ đàm đạo đòi một phần đất đai của Đại Việt đang bị Trung Quốc chiếm giữ, mang nghề làm lược bí về cho quê hương, được tôn vinh là Ông Tổ nghề lược tre Việt Nam.
- Đình nguyên, Bảng nhãn Nhữ Trọng Thai (1696-?) - Cháu nội tiến sĩ Nhữ Tiến Dụng. Đỗ đầu khoa thi Quý Sửu, niên hiệu Long đức năm thứ 2 (1733) đời vua Lê Thuần Tông. Làm quan đến Hiến sát sứ.
- Hội nguyên, Tiến sĩ Nhữ Đình Toản (1703-1773) – Cháu nội tiến sĩ Nhữ Tiến Dụng, con trai tiến sĩ Nhữ Đình Hiền. Là một danh sĩ lớn của đất Bắc hà, một danh thần văn võ song toàn thế kỷ XVIII. Làm quan văn thăng đến Đặc tiến Kim tử vinh lộc đại phu, Nhập nội thị Tham tụng (tể tướng), Binh Bộ Thượng Thư. Làm quan võ thăng đến Đặc tiến Phụ quốc Thượng tướng quân, Đô đốc phủ, Tả Đô đốc, Quyền Phủ sự đồng dự chính vụ. Được phong tước: Trung Phái Hầu. Nhiều năm đảm nhiệm chức vụ Tế Tửu Quốc Tử giám (Hiệu trưởng trường Quốc Tử Giám). C
ó nhiều công lao với đương triều trên các lĩnh vực: chính trị, quân sự, giáo dục, văn hóa, lịch sử… Để lại nhiều trước tác có giá trị như: Bách ti chức chưởng, Quân trung liên vịnh tập, Hoạch Trạch Nhữ Tộc phả…  Cụ có nhiều công lao với quê hương như: Khôi phục hai toà nhà Văn miếu hàng huyện (Văn chỉ Đường An), hiến 16 mẫu ruộng làm tự điền; Sửa sang khôi phục đình, chùa, miếu ở ba thôn xã Đình Tổ (làng Tó, Như, Quàn ngày nay), cấp cho mỗi thôn hai mẫu ruộng đa trạch. Khi mở dinh tại Học thôn (nay là Dinh Như, xã Bình Xuyên, huyện Bình Giang, HD) gặp lúc binh lửa, nhân dân lưu tán, thân chinh đứng ra chiêu tập mọi người khai khẩn đất hoang hóa, lập ấp, mở lại làng;  Mở phường Diên Lộc để mọi người giúp nhau sản xuất, khi về trí sĩ, được Vua ban cho 16 mẫu ruộng lộc điền, Cụ đã dành 12 mẫu cho phường Diên Lộc lấy hoa lợi làm vốn gốc, để duy trì và phát triển nghề làm lược tre. 
- Hoàng giáp Nhữ Công Chấn (1751-1805) Chắt nội tiến sĩ Nhữ Tiến Dụng, cháu nội tiến sĩ Nhữ Đình Hiền, con trai tiến sĩ Nhữ Đình Toản. Làm quan triều Lê đến chức Lại Phiên, Hữu Thị Lang Bộ Lễ, sau có ra làm quan triều Tây Sơn – Quang Toản. Nhữ Công Chấn nổi tiếng thơ văn, nhiều tác phẩm của Cụ được lưu giữ đến ngày nay và được xuất bản trong các tuyển tập thơ văn cổ - trung đại.
   Đến Nhà thờ họ Nhữ, mọi người sẽ có những giây phút thiêng liêng tưởng nhớ về tổ tiên - những vị khoa bảng nổi danh - học hỏi những điều hay, đẹp về truyền thống văn hóa - hiếu học của tổ tiên, và cầu xin các bậc tổ tiên phù hộ cho việc học tập, lao dộng, công tác luôn thành công, tấn tới.
 
Nhà thờ Họ Nhữ khi đang đại tu. ảnh Đ.V
Công tác đại tu Nhà tiền tế:
Nhà thờ họ Nhữ có kiến trúc chữ nhị (=), gồm nhà Tiền tế và Hậu cung.
-Kể từ khi xây dựng, nhà thờ đã được trùng tu nhiều lần. Tuy vậy, những năm 50 của thế kỷ XX, nhà Tiền tế hư hỏng nặng nề và chỉ còn giữ lại được nhà Hậu cung.
-Năm 1986, dòng họ đã khôi phục nhà Tiền tế bằng kinh phí công đức của mọi người trong họ với các vật liệu địa phương.
-Năm 1993, Nhà thờ được công nhận là di tích Lịch sử - Văn hóa cấp quốc gia. -Năm 1996, nhà Tiền tế đã được trùng tu bằng kinh phí do nhà nước cấp và tiền công đức của con cháu trong họ.
-Năm 2012, Nhà Hậu cung đã được trung tu bằng kinh phí do nhà nước cấp và tiền công đức của mọi người trong, ngoài họ.
-Năm 2016, Nhà Tiền được dòng họ xây dựng lại với kết cấu cột, dầm, xà, cửa… bằng gỗ lim bền chắc.
Công tác đại tu Nhà tiền tế lần này (2016) cùng với lần đại tu Nhà hậu cung năm 2012 là một sự kiện lớn của Nhà nước và dòng họ trong công tác giữ gìn và bảo tồn công trình ghi dấu ấn sâu đậm về một trung tâm hiếu học, khoa bảng - làng nghề.
   
Họ Nhữ thôn Hoạch Trạch, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương hân hạnh được đón tiếp.
 
MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ NHÀ THỜ HỌ NHỮ 

Họp họ bàn chương trình tổ chức Lễ Khánh thành nhà thờ tại nhà ông Trưởng họ Nhữ Đình Hoạch.


Nhà thờ Họ Nhữ - ảnh chụp Tết Đinh Dậu 2017, ảnh Đ.V


Ảnh tư liệu Nhà thờ họ Nhữ (ảnh Nhữ Đình Hoa)


Ban thờ Cụ Tổ đời 7, Tiến sĩ Nhữ Tiến Dụng 
Lễ cất nóc Nhà thờ Họ Nhữ. ảnh Đ.V
Ảnh tư liệu Lễ Tế Tổ. Ảnh Đ.V


Lãnh đạo các cấp dâng hương
Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội) đến dâng hướng và sưu tầm, nghiên cứu tư liệu về Tế Tửu Quốc Tử Giám Nhữ Đình Toản tai Nhà thờ họ Nhữ
Đ.V
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

GIới thiệu

Tổng hợp các đóng gọp cho hoạt động Ban liên lạc năm 2019

Tổng hợp các đóng góp cho hoạt động Ban liên lạc năm 2019  

Đăng Nhập

Bài viết mới nhất

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỌ NHỮ VIỆT NAM
www.honhuvietnam.com      E-mail: honhuvietnam@gmail.com

Hotline:                                Fax : +84 4 3 863 1091