07:41 EST Thứ bảy, 18/01/2020

Danh mục bài viết

Gủi bài viết

Các bài viết

Trang nhất » Bài viết » Lịch sử, danh nhân...

HOẠCH TRẠCH NHỮ TỘC PHẢ của tác giả Nhữ Thượng Chân

HOẠCH TRẠCH NHỮ TỘC PHẢ của tác giả Nhữ Thượng Chân

Giới thiệu cuốn Tộc phả "HOẠCH TRẠCH NHỮ TỘC PHẢ" của Nhữ Thượng Chân (tức tiến sĩ Nhữ Đình Toản hay Nhữ Công Toản) sách đang được lưu trữ và bảo quản tại Viện Nghiên cứu Hán - Nôm

Sách BÁCH TI THỨ VỤ của Tiến sĩ Nhữ Đình Toản

Tác phẩm BÁCH TI THỨ VỤ của Tiến sĩ Nhữ Đình Toản

Giới thiệu sách Bách ti thứ vụ của tác giả Tiến sĩ Nhữ Đình Toản

Đình làng Mộ Trạch do bà Quận Công Nhữ Thị Nhuận XD năm 1757

Tiến sỹ Nhữ Đình Toản và Lưỡng Quốc Quận quế Phu nhân Nhữ Thị Nhuận - Trong Bộ sách ĐỊA CHÍ HẢI DƯƠNG

Trang thông tin điện tử Họ Nhữ Việt Nam xin trích đăng giới thiệu một số chương, mục trong bộ sách Địa chí Hải Dương (Nhà xuất bản Sự thật - 2008) mà nội dung là các nhân vật Họ Nhữ.

Nhữ Đình Hiền - Trong Bộ sách ĐỊA CHÍ HẢI DƯƠNG

Nhữ Đình Hiền - Trong Bộ sách ĐỊA CHÍ HẢI DƯƠNG

Trang thông tin điện tử Họ Nhữ Việt Nam xin trích đăng giới thiệu một số chương, mục trong bộ sách Địa chí Hải Dương (Nhà xuất bản Sự thật - 2008) mà nội dung là các nhân vật Họ Nhữ.

Sách: Lịch triều hiến chương loại chí của nhà bác học Phan Huy Chú

Họ Nhữ - Trong bộ sách LỊCH TRIỀU HIẾN CHƯƠNG LOẠI CHÍ của nhà bác học Phan Huy Chú (2)

(tiếp theo) “Lịch triều hiến chương loại chí có vị trí rất quan trọng trong kho tàng thư tịch cổ việt Nam. Bộ sách do nhà bác học Phan Huy Chú biên soạn trong vòng 10 năm (1809-1819).

Sách: Lịch triều hiến chương loại chí của nhà bác học Phan Huy Chú

Họ Nhữ - Trong bộ sách LỊCH TRIỀU HIẾN CHƯƠNG LOẠI CHÍ của nhà bác học Phan Huy Chú

“Lịch triều hiến chương loại chí có vị trí rất quan trọng trong kho tàng thư tịch cổ việt Nam. Bộ sách do nhà bác học Phan Huy Chú biên soạn trong vòng 10 năm (1809-1819).

Thân thế, sự nghiệp của Nhữ Hoàng Đê công chúa

Thân thế, sự nghiệp của Nhữ Hoàng Đê công chúa

Nhân dịp ngày tổ chức lễ hội Đền Lăng của nhân dân xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam (ngày tám tháng ba năm Tân Mão), chúng tôi xin được gửi đến đọc giả của dòng họ bài viết về: “Thân thế sự nghiệp của Nhữ Hoàng Đê công chúa” của Ông Hà Lang: Trưởng ban sưu tầm di tích lịch sử văn hoá xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội, ảnh sưu tầm

Bia tiến sỹ tại Quốc Tử Giám Hà Nội. Bia số 79 BÀI KÝ ĐỀ TÊN TIẾN SỸ KHOA KHOA ĐINH SỬU NIÊN HIỆU CẢNH HƯNG NĂM THỨ 33 (1772)

Khoa thi NHỮ CÔNG CHÂN đỗ Hoàng Giáp (đệ nhị giáp tiến sỹ xuất thân). NHỮ CÔNG TOẢN* Hội nguyên, đồng Tiến sĩ khoa Bính Thìn (1736), Đặc tiến Kim tử Vinh lộc đại phu, Nhập thị nội Tham tụng, Binh bộ Thượng thư, cải thụ Đặc tiến Phụ quốc Thượng tướng quân, Đô đốc phủ Tả Đô đốc Quyền Phủ sự đồng dự chính vụ, trí sĩ, Trung Phái hầu sửa bài ký đề tên tiến sỹ khoa thi này.

Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội, ảnh sưu tầm

Bia tiến sỹ tại Quốc Tử Giám Hà Nội. Bia số 74 BÀI KÝ ĐỀ TÊN TIẾN SỸ KHOA KHOA ĐINH SỬU NIÊN HIỆU CẢNH HƯNG NĂM THỨ 18 (1757)

Bài ký đề tên tiến sỹ khoa thi này do Nhữ Đình Toản, Tiến sĩ khoa Bính Thìn, Đặc tiến kim tử vinh lộc đại phu, Nhập nội thị Bồi tụng, Ngự sử đài Phó đô ngự sử, Binh bộ Tả thị lang, Tri Hàn lâm viện sự. Bá trạch hầu soạn. Trích từ sách: Văn Bia Quốc Tử Giám Hà Nội, nhà XB Văn hóa – Thông tin của tác giả Đỗ Văn Ninh.

Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội, ảnh sưu tầm

Bia tiến sỹ tại Quốc Tử Giám Hà Nội. Bia số 72 BÀI KÝ ĐỀ TÊN TIẾN SỸ KHOA KHOA NHÂM THÂN NIÊN HIỆU CẢNH HƯNG NĂM THỨ 13 (1752)

Bài ký đề tên tiến sỹ khoa thi này do Nhữ Đình Toản, Tiến sĩ khoa Bính Thìn, Nhập thị Bồi tụng, Hình bộ Tả Thị lang, Tri Hàn lâm viện sự, Bá Trạch hầu soạn. Trích từ sách: Văn Bia Quốc Tử Giám Hà Nội, nhà XB Văn hóa – Thông tin của tác giả Đỗ Văn Ninh

Ảnh tư liệu: Văn Miếu - Quốc Tử Giám (1935)

Bia tiến sỹ tại Quốc Tử Giám Hà Nội. Bia số 67 BÀI KÝ ĐỀ TÊN TIẾN SỸ KHOA BÍNH THÌN NIÊN HIỆU VĨNH HỰU NĂM THỨ 2 (1736) đời vua Lê Ý Tông

Khoa thi Nhữ Đình Toản* đỗ Hội Nguyên, Tiến sỹ. Trích từ sách: Văn Bia Quốc Tử Giám Hà Nội, nhà XB Văn hóa – Thông tin của tác giả Đỗ Văn Ninh

Khuê Văn các: Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội, ảnh sưu tầm

Bia tiến sỹ tại Quốc Tử Giám Hà Nội. Bia số 66 BÀI KÝ ĐỀ TÊN TIẾN SỸ KHOA QÚY SỬU, NIÊN HIỆU LONG ĐỨC NĂM THỨ 2 (1733) đời vua Lê Thuần Tông

Khoa thi Nhữ Trọng Thai* đỗ Bảng nhãn. Trích từ sách: Văn Bia Quốc Tử Giám Hà Nội, nhà XB Văn hóa – Thông tin của tác giả Đỗ Văn Ninh

Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội, ảnh sưu tầm

Bia tiến sỹ tại Quốc Tử Giám Hà Nội. Bia số 58 BÀI KÝ ĐỀ TÊN TIẾN SỸ KHOA CANH DẦN, NIÊN HIỆU VĨNH THỊNH, NĂM THỨ 6 (1710) đời vua Lê Dụ Tông

Khoa thi Bồi tụng, Hình bộ Tả thị lang, Thọ nhạc tử Nhữ Tiến Hiền làm Giám thí thi Đình. Trích từ sách: Văn Bia Quốc Tử Giám Hà Nội, nhà XB Văn hóa – Thông tin của tác giả Đỗ Văn Ninh

Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội, ảnh sưu tầm

Bia tiến sỹ tại Quốc Tử Giám Hà Nội. Bia số 48 BÀI KÝ ĐỀ TÊN TIẾN SỸ KHOA CANH THÂN, NIÊN HIỆU VĨNH TRỊ, NĂM THỨ 5 (1680) đời vua Lê Hy Tông

Khoa thi cụ Nhữ Tiến Hiền* đỗ tiến sỹ. Trích từ sách: Văn Bia Quốc Tử Giám Hà Nội, nhà XB Văn hóa – Thông tin của tác giả Đỗ Văn Ninh

Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội, ảnh sưu tầm

Bia tiến sỹ tại Quốc Tử Giám Hà Nội. Bia số 43 BÀI KÝ ĐỀ TÊN TIẾN SỸ KHOA GIÁP THÌN, NIÊN HIỆU CẢNH TRỊ, NĂM THỨ 2 (1664) đời vua Lê Huyền Tông

Khoa thi cụ Nhữ Tiến Dụng đỗ tiến sỹ. Trích từ sách: Văn Bia Quốc Tử Giám Hà Nội, nhà XB Văn hóa – Thông tin của tác giả Đỗ Văn Ninh

Bia tiến sĩ Quốc Tử Giám Hà Nội - ảnh sưu tầm

Bia tiến sỹ tại Quốc Tử Giám Hà Nội. Bia số 3 BÀI KÝ ĐỀ TÊN TIẾN SỸ KHOA QUÝ MÙI, NIÊN HIỆU QUANG THUẬN, NĂM THỨ 4 (1463) đời vua Lê Thánh Tông

Khoa thi cụ Nhữ Văn Lan đỗ tiến sỹ. Trích từ sách: Văn Bia Quốc Tử Giám Hà Nội, nhà XB Văn hóa – Thông tin của tác giả Đỗ Văn Ninh

Ông Nhữ Đình Phồn (phải) chủ tịch Hội đồng họ Nhữ Việt Nam và Bác Nhữ Đình Hoạch Trưởng dòng họ Nhữ Hoạch Trạch

Nhữ Đình Hoạch - Bác trưởng họ tận tâm giữ gìn, bảo quản di sản sắc phong của các cụ tổ dòng họ, Năng nổ, nhiệt tình với việc họ

...Tiếp nối tinh thần hiếu học của cụ tổ - Tiến sỹ Thượng thư Nhữ Văn Lan - các đời con cháu sinh sống tại vùng quê này chỉ tính trong khoảng 150 năm cuối của triều Lê - Trịnh đã có năm cụ đỗ đại khoa (tiến sỹ trở lên), một cụ là tiến sỹ tiến triều, hơn mười lăm cụ đỗ hương cống...

Tượng thờ Tiến sĩ Thượng thư Nhữ Văn Lan - Ông tổ khai khoa của họ Nhữ Việt Nam - tại thôn An Tử hạ, xã Kiến thiết, Tiên Lãng, Hải Phòng

Tìm về cội nguồn - các vị khoa bảng họ Nhữ

Để tìm hiểu về dòng họ Nhữ, vừa qua tôi có dịp được tiếp xúc với một vài vị Giáo sư quan tâm đến lịch sử nước nhà. May mắn tôi được đọc quyển: “ Tủ sách Văn hoá truyền thống Việt Nam. Trạng nguyên, Tiến sỹ, Hương cống Việt Nam ” của Nhà xuất bản Văn hoá – Thông tin. Năm 1957 – 2002.

Giêng Ngọc Thiên Châu trong chùa Bảo Khánh Tự

Truyền thuyết về “Giếng Ngọc Thiên Châu”

Truyền thuyết về “Giếng Ngọc thiên Châu” của thôn Nam Tử, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng: Bà Nhữ Thị Thục là con gái của Thượng thư Bộ hộ Nhữ Văn Lan, triều Vua Lê Thánh Tông. Bà Thục nổi danh là người con gái tài, sắc, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý.


Các tin khác

  Trang trước  1, 2, 3, 4, 5  Trang sau 

GIới thiệu

BÀI 2: Tài trợ, đóng góp cho hoạt động của Hội đồng Dòng họ Nhữ Việt Nam

 > BÀI 1: TRANG TT  ĐT HỌ NHỮ VIỆT NAM      Để tạo điều kiện cho các hoạt động của Hội đồng dòng họ Nhữ Việt Nam trong các năm 2010, 2011, quí I năm 2012. Hội đồng dòng họ Nhữ Việt Nam đã nhận được sự tài trợ, đóng góp của các cá nhân,...

Đăng Nhập

Bài viết mới nhất

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỌ NHỮ VIỆT NAM
www.honhuvietnam.com      E-mail: honhuvietnam@gmail.com

Hotline:                                Fax : +84 4 3 863 1091